ОБЛАСНА ПРЕМІЯ У СФЕРІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
імені Олександра Осмьоркіна

заснована рішенням обласної ради від 19 квітня 2005 року № 409


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства
імені Олександра Осмьоркіна


зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради:
від 04 листопада 2005 року № 511;
від 24 жовтня 2008 року № 574;
від 18 грудня 2009 року № 827;
від 15 лютого 2013 року № 444.


  1. Обласна премія у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна (далі - премія) присуджується:
     за досягнення визначних успіхів в образотворчому мистецтві та створення яскравих мистецьких доробків у різних видах образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура, монументальне, театрально-декораційне), які б утверджували національну традицію, зберігали основи класичного мистецтва, впроваджували новітні форми в образотворчому мистецтві, адаптовані до сучасності, були виконані на високому професійному рівні та здобули широке громадське визнання в Кіровоградській області і за її межами;
     за вагомі мистецтвознавчі або історичні дослідження розвитку образотворчого мистецтва Кіровоградщини, пропаганду та утвердження досягнень художників нашого краю;
     за вагомий внесок у справу розбудови мистецької освіти, створення оригінальних мистецько-освітніх навчальних програм та їх впровадження у навчальних закладах області.
   2. На здобуття премії висуваються завершені твори професійних художників, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців, педагогів образотворчого мистецтва, що пройшли фахове випробування (участь у Всеукраїнських виставках, розгляд художньою радою та інше) та отримали громадське визнання.
   Премія встановлюється у трьох номінаціях:
     "Національна традиція";
     "Новітні спрямування";
     "Мистецтвознавство та історія мистецтв".
   а) у номінації "Національна традиція" розглядаються твори, що впроваджують основні засади української національної традиції та традиційні жанри образотворчого мистецтва: портрет, натюрморт, пейзаж, побутова або історична картина в сучасному образотворчому мистецтві;
   б) у номінації "Новітні спрямування" розглядаються твори, що вирізняються пошуками нових форм розвитку образотворчого мистецтва, у той же час, зберігаючи засади національного світобачення;
   в) у номінації "Мистецтвознавство та історія мистецтва" розглядаються наукові дослідження з проблем розвитку образотворчого мистецтва на Кіровоградщині, історії мистецтва краю, роботи, спрямовані на пропаганду образотворчого мистецтва на Кіровоградщині.
   3. Премія встановлюється кожному переможцю у розмірі 3529 грн. 20 коп. у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі "Культура".
   4. У разі відсутності гідного премії твору, премія може бути присуджена не у всіх номінаціях. Один претендент може висуватися у декількох номінаціях.
   5. Висунення творів на здобуття премії проводиться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Кіровоградською обласною організацією Національної спілки художників України, за поданням творчих колективів, установ культури і мистецтва, мистецько-освітніх закладів, пропозиції яких попередньо розглянуті на засіданнях правлінь, художніх та наукових рад, колегій, комітетів з обов'язковим визначенням творчого внеску кожного кандидата на здобуття премії, за участю громадськості та з дотриманням гласності.
   6. У разі, коли робота - колективна, то колектив претендентів не повинен перевищувати трьох осіб.
   7. Не допускаються до участі у конкурсі особи, які виконували адміністративні, консультативні чи організаторські функції за посадою, удостоєні за цю роботу державної нагороди.
   8. За нові значні досягнення лауреатам премії може бути повторно присуджена премія, але не раніше ніж через два роки після отримання попередньої.
   9. Журі щороку до 01 вересня оголошує конкурс про висунення творів на здобуття премії. Премія присуджується за рішенням журі. Персональний склад журі затверджується обласною радою на строк повноважень ради. У межах цього терміну зміни до складу журі вносяться розпорядженням голови обласної ради.
  10. Твори, висунуті на здобуття премії, приймаються журі обласної премії в галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавства та мистецької освіти імені Олександра Осмьоркіна щороку до 15 жовтня.
    11. При висуненні творів на здобуття премії подаються такі матеріали:
     1) лист-подання організації, яка висуває роботу, у якому зазначається повна назва твору, час його завершення, дані про претендента або перелік членів колективу-претендента (прізвище, ім'я та по батькові; посади на час роботи над твором та на час подання вказуються повністю), коротка творча характеристика з мотивацією до висунення твору чи серії творів на здобуття премії;
     2) альбом, де мають бути:
         а) для номінацій "Національна традиція", "Новітні спрямування" - анотація художника про твір чи серію творів, якісні фоторепродукції розміром 10 х 15 см, у разі потреби подаються відеоматеріали, а також матеріали в електронному вигляді;
         б) для номінації "Мистецтвознавство та історія мистецтв" - готові видання або роздруковані рукописи досліджень з ілюстративними матеріалами, електронна копія (у разі необхідності - відеоматеріали проведення уроку-лекції, газетні публікації та інше).
     3) у номінаціях образотворчого мистецтва "Національна традиція", "Новітні спрямування" - експозиційні матеріали в необхідному для розкриття теми обсязі та оформлені відповідно до загально визнаного експозиційного стандарту;
     4) під час експонування матеріалів, що є творами монументального мистецтва, скульптури, дослідженнями у галузі мистецької освіти можливе використання від 1 до 4 планшетів, виготовлених на жорсткій основі (ДВП, пінопласт, пластик тощо), завтовшки 3-5 міліметрів. Розмір планшету - стандартний лист розміром 120 х 80 см; композиція матеріалів на планшеті має бути вертикальною;
     5) протоколи засідань колегій, спеціальних комісій, правлінь, художніх рад, на яких було визначено склад колективу претендентів з обов'язковим обговоренням творчого внеску кожного кандидата на здобуття премії;
     6) відомості про кандидатів з особистим підписом автора, службова та домашня адреси і телефони;
     7) матеріали, які підтверджують громадську оцінку роботи (публікації тощо).
   12. Для широкого ознайомлення громадськості з творами, допущеними журі до участі у конкурсі, їх список із зазначенням складу претендентів та організацій, що їх висунули, публікується у перший тиждень листопада поточного року в газеті Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації "Народне слово" та інших друкованих засобах масової інформації.
   У Кіровоградському обласному художньому музеї та Кіровоградському міському художньо-меморіальному музеї О.Осмьоркіна влаштовуються виставки претендентів та публічні читання з питань мистецтвознавства.
   13. Твори, допущені до участі у конкурсі на здобуття премії, обговорюються громадськістю на засіданнях художніх і наукових рад, у творчих та інших громадських організаціях. Засоби масової інформації повинні сприяти висвітленню обговорення конкурсних робіт.
   Рецензії, зауваження, пропозиції та матеріали обговорення надсилаються до журі, яке розглядає їх до 20 листопада і враховує під час прийняття рішення щодо присудження премії.
   Адреса журі: м. Кіровоград, вул. Короленка, 12 а, Кіровоградська обласна організація Національної спілки художників України, контактний телефон 27-01-83.
   14. Журі приймає рішення шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
   15. Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від загального складу. Свої обов'язки члени журі виконують на громадських засадах.
   16. Щороку до 7 грудня голова обласної ради видає розпорядження про затвердження рішення журі про присудження премії.
   17. Премія авторам творів-переможців вручається щороку 08 грудня, в день народження О.Осмьоркіна, в приміщенні Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.Осмьоркіна. Переможцям в урочистій обстановці присвоюється звання "Лауреат обласної премії у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені О.Осмьоркіна", вручається диплом установленого зразка, грошова частина премії, нагрудний знак "Лауреат обласної премії", скульптура "Степовий орел".
   Лауреат під час вручення премії може виголосити промову до п'яти хвилин.