ОБЛАСНА ПРЕМІЯ У ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ, ГЕРАЛЬДИКИ ТА ВЕКСИКОЛОГІЇ
І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
імені Якова Паученка
заснована рішенням обласної ради від 31 травня 2002 року № 36


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію у галузі архітектури, геральдики та вексилології
і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка


нова редакція затверджена рішенням обласної ради
від 21 грудня 2012 року № 424
зі змінами, внесеними рішенням обласної ради:
від 15 лютого 2013 року № 444.


   1. Обласна премія у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва ім. Якова Паученка (далі - премія) встановлюється у трьох номінаціях: архітектура; геральдика та вексилологія; декоративно-прикладне мистецтво.
   2. Премія присуджується:
     у номінації "Архітектура" - за введені в експлуатацію об'єкти архітектури та містобудування, у т.ч. об'єкти промислового призначення, реконструкцію та реставрацію пам'яток архітектури та садово-паркового мистецтва, будівництво (реставрація) яких суттєво вплинуло на формування естетичного середовища населених пунктів області, є прикладом застосування передових сучасних технологій, конструкцій та матеріалів, має значну історично-архітектурну цінність тощо;
     у номінації "Геральдика та вексилологія" - за реалізовані проекти:
        символіки територіальних громад області (герби, прапори, логотипи, відзнаки різних рівнів тощо);
відновлення історичної символіки області (за умови практичного застосування територіальними громадами області);
        символіки, яка застосована на об'єктах архітектури, введених в експлуатацію, в інтер'єрах та об'єктах садово-паркового мистецтва, має значну історично-художню цінність тощо;
     у номінації "Декоративно-прикладне мистецтво" - за твори з килимарства та текстилю, об'ємно-просторові композиції з металу, дерева, глини, каменю, скла тощо, які використовуються на об'єктах архітектури, введених в експлуатацію, в інтер'єрах та об'єктах садово-паркового мистецтва, мають значну історично-художню цінність тощо.
   3. Суб'єктами висування об'єктів (творів) на здобуття премії можуть виступати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та творчі спілки, підприємства, установи, організацій, безпосередньо їх автори тощо. Рішення щодо висування об'єкта (твору) приймається суб'єктами висування на зборах трудового колективу, засіданнях колегій, художніх та технічних рад, секцій тощо. При ухваленні рішення враховується творчий доробок автора об'єкта (твору) за попередні роки, громадська оцінка діяльності тощо.
   4. Авторський колектив претендентів на здобуття премії не повинен перевищувати трьох осіб. Не допускається до включення у склад авторського колективу об'єкта (твору), який висувається на здобуття премії, осіб, які:
     виконували адміністративні, консультативні та організаційні функції за посадою;
     удостоєні за даний об'єкт (твір) державної нагороди;
     є членами журі премії.
   5. Розмір премії у кожній номінації становить 3529 грн. 50 коп. і виплачується за рахунок обласного бюджету. У разі, коли авторами об'єкта (твору) - переможця є декілька осіб, премія розподіляється пропорційно до кількості зазначених авторів.
   Розпорядником коштів (КФК 150203 "Оперативні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії у галузі архітектури") для виплати премій лауреатам визначається департамент регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
   6. Конкурс на здобуття премії та висування творів оголошується обласною радою щороку до 30 квітня, шляхом публікації оголошення в газеті "Народне слово".
   7. Конкурсні матеріали приймаються департаментом регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації щороку до 30 травня.
   8. З метою ознайомлення громадськості області, у т.ч. громадських організацій, творчих спілок, з переліком об'єктів (творів), які висуваються на здобуття премії, інформацією про авторів (авторські колективи), обласна рада щороку до 05 червня розміщує інформаційне повідомлення на офіційному веб-сайті, в газеті «Народне слово» та інших засобах масової інформації.
   9. Департамент регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації протягом 15 днів після закінчення терміну прийому конкурсних матеріалів:
     забезпечує доступ громадськості, у т.ч. громадських організацій, творчих спілок, для ознайомлення із конкурсними матеріалами, приймає письмові зауваження та пропозиції тощо;
     готує письмовий висновок на ім'я голови журі премії щодо відповідності обсягу конкурсних матеріалів вимогам щодо оформлення конкурсних матеріалів, затвердженим рішенням обласної ради, наявність зауважень та пропозицій громадськості.
   Висновок разом з конкурсними матеріалами, письмовими зауваженнями та пропозиціями громадськості направляються на розгляд журі премії і враховується під час вирішення питання щодо присудження премії.
   10. Розгляд конкурсних матеріалів членами журі премії відбувається щороку до 20 червня.
   11. У разі відсутності гідного об'єкта (твору), премія може присуджуватися не в усіх номінаціях.
   12. Рішення журі про присудження премій затверджується розпорядженням голови обласної ради, публікується на офіційному веб-сайті обласної ради або у газеті "Народне слово".
   13. Вручення премії лауреатам відбувається щороку 01 липня на урочистих зборах з нагоди Дня архітектури України.
   Переможцям присвоюється звання "Лауреат обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва ім. Якова Паученка", вручається диплом та почесна відзнака встановленого зразка, грошова частина премії, скульптура "Степовий орел".