Диск "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна"

Презентація видавничо-мистецького проекту
"СD-диск "Художньо-меморіальнй музей О.О.Осмьоркіна"

d01m.jpg (19271 bytes)

   Видавничо-мистецький проект "СD-диск "Художньо-меморіальнй музей О.О.Осмьоркіна", присвячений 25-річчю створення музею - результат майже дворічної праці творчого колективу музею на чолі з директором Вітою Черновою. Саме їй належить ідея створення цього проекту, вона ж виступала і в ролі редактора.
   Підбором фото і документальних матеріалів займалася головний зберігач фондів Ірина Дячук. Автором переважної більшості статей та мистецтвознавчих досліджень є провідний науковий співробітник музею, художник і мистецтвознавець, член НСХУ Андрій Надєждін, він також розробив його художнє оформлення. Звісно, що проект був би неможливим без фоторепродукцій картин О.О.Осмьоркіна і його учнів, які виконав відомий кіровоградський фотокореспондент, член Національних Спілок журналістів та фотохудожників України Ігор Демчук. Переформатував матеріали в електронний вигляд і здійснив комп'ютерну верстку диску WEB-майстер Дмитро Мішин. Тексти адаптовані трьома мовами - українською, російською та англійською, переклад якою виконала викладач Кіровоградського Національного технічного університету Вікторія Підоренко.
   Видавничо-мистецький проект "СD-диск "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" - це унікальний інформаційний продукт, в якому використано оригінальні експонати та документи музейної колекції, що у доступній формі розповідають про роботу музею, знайомлять широке коло шанувальників образотворчого мистецтва з особливостями життєвого та творчого шляху О.О.Осмьоркіна, його педагогічною діяльністю, висвітлюють особистість єлисаветградського архітектора Я.В.Паученка та його вплив на подальшу творчість О.О.Осмьоркіна.
   "СD-диск "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" складається з чотирьох тематичних блоків:
   І. "Історія і життя музею". Розповідає про історію створення музею та його діяльність з часу відкриття в 1994 році, знайомить з творчістю сучасних митців- лауреатів обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна.
   ІІ. "Олександр Осмьоркін - життя і творчість". Висвітлює сторінки життя художника та особливості розвитку його творчої індивідуальності.
   ІІІ. "Яків Паученко - художник архітектури". Представляє життєвий і творчий шлях зодчого, його вплив на мистецькій вибір О.О.Осмьоркіна.
   ІV. "Мистецька школа Олександра Осмьоркіна". Розкриває особливості педагогічної системи О.О.Осмьоркіна та творчості його учнів.
   Особливістю видання є застосування інтерактивних текстів. Видовий матеріал розділів супроводжується не лише вступними статтями, а також публікаціями та дослідженнями наукових співробітників музею, що доповнюються ілюстративними матеріалами, які допомагають висвітлити теми досліджень.
   Окремі розділи - "Історія музею" та "Особливості архітектурного стилю" мають відеопідтримку. Тут використано фрагменти програм, які створювалися Кіровоградською обласною державною телерадіокомпанією разом з музеєм в різні роки.
   "СD-диск "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" розрахований на широке коло шанувальників образотворчого мистецтв та фахівців, має науково- пізнавальний та художньо-естетичний характер.